Over deze website

Deze website bevat diepgaande informatie over Klassieke Homeopathie. Met Klassieke Homeopathie, wordt de geneeswijze bedoeld die gebaseerd en verder ontwikkeld is volgens de richtlijnen van de grondlegger Samuel Hahnemann.

Homeopathie is de geneeskunde van de toekomst, maar moet om dit waar te maken goed toegepast worden. Dit aspect is veel actueler en zinvoller, dan de achterhaalde discussies over de 'werkzaamheid van homeopathische middelen' waar sommige critici zich nu nog steeds intensief mee bezighouden.

Het "Werkboek Klassieke Homeopathie" is ontstaan als het resultaat van een intensieve zoektocht door de theorie van de Homeopathie, met als doel om meer duidelijkheid te verkrijgen. Om tot een goed resultaat te komen zijn de onderliggende principes en juiste toepassing hiervan zeer belangrijk.

Deze site heeft als doel hier een bijdrage aan te leveren. Hierbij wordt de filosofie van de Homeopathie aangevuld met inzichten vanuit andere traditionele geneeswijzen, psychologische en spirituele modellen.

Vooral door de diverse psychologische modellen van bijvoorbeeld Carl Jung, Roberto Assagioli, Ken Wilber, David Keirsey, John Beebe en Ali Almaas, wordt nog duidelijker dat een mens meerdere aspecten heeft, waardoor de diverse benaderingswijzen in het juiste perspectief geplaatst kunnen worden.

Enerzijds is er in de beschikbare modellen binnen de Homeopathie een ‘back to basics’, benadering, anderzijds een spirituele visie op ziekte en gezondheid. Al deze invalshoeken hebben op zich allemaal een stuk van de waarheid in zich en vallen overigens allemaal binnen de traditie van Hahnemann, maar omvatten elk slechts een relatief gedeelte van de realiteit.

De werkwijze welke het beste gevolgd kan worden hangt af van de casus. Waarbij de levenskracht aangeeft welke aanpak geboden is. De conclusie hierbij is vooral dat het promoten van slechts één werkwijze bijdraagt aan een beperking van de ruime mogelijkheden van de Homeopathie.