Ontwikkeling

Ontwikkeling & Classificatie

Niet elk symptoom is gelijkwaardig, daardoor is er een behoefte aan een leidraad om symptomen te kunnen evalueren. Er zijn diverse systemen mogelijk om de constitutie van de patiënt, ziekte en homeopathische middelen te classificeren.

Lees meer

Totaliteit en Ziekte

Totaliteit en Ziekteclassificatie

Als de mens gezond is heerst de spirituele levenskracht (autocratie), die als Dynamis het stoffelijke lichaam (het organisme) leven doet, onbeperkt. Ze houdt al zijn delen in een bewonderenswaardige harmonische, levende werking, die zich uit in voelen en handelen, zó, dat de met verstand toegeruste psyche zich vrij van dit levende, gezonde instrument kan bedienen voor de hogere bedoelingen van ons bestaan.

Lees meer

Middel en Natuurrijk

Middelen en de natuurrijken

Groepsanamnese kan toegepast bij gelijksoortige symptomengroepen. Dit principe kan ook toegepast worden om de remedies van de Materia Medica in te delen volgens hun oorsprong: menselijk, dierlijk, plantaardig of mineraal. Om het simillimum te kunnen bepalen is het zinvol om de bron of rijk van het middel te herkennen. Pathologie zal genezen met behulp van het meest passende gelijkende geneesmiddel uit hetzelfde natuurrijk.

Lees meer

Natuurrijken

Natuurrijk-karakteristieken

De karakteristieken van natuurrijken, waaronder mineralenrijk, plantenrijk, dierenrijk, mensenrijk en het universeel rijk.

Lees meer

Complementaire Rijken

Complementaire Natuurrijken

In geval van een goed voorschrift op één gescheiden laag of fragment, kan op de resterende karakteristieke symptomen van de nu dominerende totaliteit, middelen op een ander niveau, uit een ander natuurrijk en miasma voorgeschreven worden. Deze middelen interfereren onderling niet, omdat ze op verschillende niveaus van de constitutie werkzaam zijn. Dit is ook direct de reden waarom ze naast elkaar kunnen bestaan.

Lees meer