Dosis

Onder de dosis wordt verstaan de hoeveelheid in te nemen medicijn (kwantiteit), in één keer of verdeeld over een bepaalde periode, dat nodig is om een direct effect te produceren op het menselijk lichaam in gezondheid en ziekte. Het heeft niets te maken met de potentie wat staat voor de dynamisatiegraad van het middel (kwaliteit).

Lees meer

Potentie

Potentie heeft geen betrekking op de kracht, maar op de kwaliteit van een middel. Naarmate de potentie toeneemt wordt de dynamische (energetische) werking door het schudden steeds verder vrijgemaakt. Om deze middelen met verdunningen of diluties aan te duiden, zoals wel vaak gebeurt, is dus foutief.

Lees meer

C-potentie

In de 4e editie van het Organon wordt de ‘wacht en observeer’ methode gepresenteerd. Als er een verbetering is na toediening van de eerste dosis van het geneesmiddel, is herhaling uitgesloten. Alleen wanneer er een duidelijke terugval is, mag er een tweede dosis toegediend worden. Deze beperking werd ingevoerd om een onderbreking van genezing door een vroegtijdige herhaling te voorkomen.

Lees meer

LM-potentie

Dr.Dey: "Het principe achter de LM-schaal is het vergroten van de dynamische kracht van de remedie terwijl tegelijkertijd de duur en intensiteit van de werking ervan wordt verminderd door een sterke mate van verdunning. Hierdoor is herhaalde toediening van de remedie mogelijk zonder dat de patiënt last krijgt van verergeringen; en mocht zich al een verergering voordoen, dan zal deze van korte duur zijn en makkelijk onder controle zijn te krijgen."

Lees meer

C4-potentie

Naast de door Hahnemann ontwikkelde D, C en LM- potenties, is er recentelijk een nieuwe potentiesoort ontwikkeld door de geneesmiddelproducent Witold Ehrler. Het gaat hierbij om de zogenaamde C4-potentie, die wordt verkregen door een intensief verwrijvingsproces in vier stappen of meer. Deze potentiesoort kenmerkt zich door een diepe werking op de spirituele aspecten van de mens.

Lees meer