Artikelen Psychologische modellen

Homeopathie en Psychologie

Homeopathie stelt zich niet uitsluitend ten doel de symptomen te genezen, welke ontstaan zijn als gevolg van negatieve invloeden uit het verleden, maar tevens om een individu in staat te stellen zich te ontwikkelen volgens zijn ware potentie.

Lees meer

Archetypen en Schaduw

Mensen worden door de archetypen gedreven tot een automatisch gedachten- en gevoelspatroon. Een archetype of prototype is als diepste inhoud van het collectieve onbewuste een oorspronkelijk patroon, waarnaar alle andere soortgelijke zaken gemodelleerd worden. Volgens Jung zijn archetypen op zichzelf niet meer dan energetische basispatronen en motieven, welke afkomstig zijn uit het gemeenschappelijke geheugen.

Lees meer

Het Zelf en Ego

Jung geeft het centrale archetype de naam het Zelf, waarmee de onbeschrijfelijke, menselijke totaliteit (de geest), wordt uitgedrukt in een symbool. Het Zelf of Persoonlijke essentie verbindt het éénmalige met het eeuwige en het enkele met het algemene, het individuele met het collectieve. Het kan opgevat worden als de bron en immaterieel veld met een bovenbewust karakter.

Lees meer

Typologie Jung

Cognitieve psychologie houdt zich bezig met al de psychische processen die te maken hebben met zaken als begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleemoplossing en informatieverwerking. Jung identificeerde acht cognitieve processen als onderdeel van zijn theorie van de psychologische types. Het persoonlijkheidstype heeft geen betrekking op de individualiteit of het bereikte ontwikkelingsstadium, maar is een classificatie van de cognitieve oriëntatie van de persoon.

Lees meer

Myer-Briggs

K.C.Briggs en I. Briggs-Myers benadrukten als toevoeging op Jung het belang van de ondersteunende functie bij het bepalen van het persoonlijkheidtype. Hierdoor wordt duidelijk dat een andere voorkeur door Jung nog niet benoemd was: Judging (georganiseerd en gestructureerd) of Perceiving (spontaan en flexibel).

Lees meer