Recensie deel 1


Werkboek Klassieke Homeopathie, Piet Guijt.
Theoretische Principes

Dynamis, nummer 22, Juni 2000, door Froukje Klamer.

De tweede editie van het 'Werkboek' voor Klassieke Homeopathie' is een uitgebreidere versie van de eerste druk. Het is in Januari 2000 verschenen. Het werkboek kan het beste omschreven worden als de persoonlijke zoektocht van Piet Guijt naar de onderliggende principes van de Homeopathie.
In het voorwoord citeert hij § 2 van Hahnemann's 'Organon':

"Het hoogste ideaal van genezen is een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van gezondheid, of wel de opheffing en vernietiging van de ziekte in haar gehele omvang, op de kortste, betrouwbaarste en onschadelijkste wijze, volgens goed begrijpelijke beweegredenen."

Vooral dit laatste wordt volgens Piet nogal eens uit het oog verloren: 'Je kunt de meest ingewikkelde verhandelingen houden of aanhoren over termen als miasma's, het constitutionele middel, noodzakelijke verergeringen, etcetera, maar wat betekenen ze uiteindelijk in de praktijk? De homeopaat moet het doen met een mengelmoes van opvattingen en terminologieën, waardoor de beweegredenen niet meer begrijpelijk zijn.

Zoektocht

Piet is met dit gegeven serieus aan de slag gegaan. Het werkboek is onderverdeeld in vier hoofdstukken:

  1. Constitutionele behandeling: in een 23-tal paragrafen komen termen als de levenskracht, psychisch-mentale gesteldheid, predispositie, etcetera aan de orde.
  2. Richlijnen voor potentie en dosis: in dit hoofdstuk laat Piet zien, dat de potentie en dosis wel degelijk van belang zijn. Er wordt ook aandacht besteed aan het toepassen van 'potenties in vloeistof' (vijfde en zesde editie Organon), waardoor niet eindeloos afgewacht hoeft te worden.
  3. Tweede voorschrift/ Follow up;
  4. Geneesmiddelwerking en reactie: in dit aan de tweede editie toegevoegde hoofdstuk zet Piet de lezer wederom aan het denken. Betekent bijvoorbeeld een verlichting van de symptomen al genezing of kan een genezingsreactie maanden na inname van het middel nog wel een homeopathische verergering genoemd worden?

'Aude Sapere'

Wat opvalt aan Piets zoektocht is dat hij alles grondig aanpakt en overzichtelijk weet neer te zetten. Elk aan de orde gesteld onderwerp wordt eerst kort en duidelijk door Piet omschreven. Als voorbeeld noem ik de term 'predispositie': "dit is een potentiële omstandigheid, die zich al dan niet tijdens het leven van iemand kan manifesteren als een pathologische toestand. Het zijn specifieke zwaktetoestanden van het afweermechanisme. Het kan de onderliggende oorzaak zin van acute manifestaties en van chronische aandoeningen, wanneer de omstandigheden ongunstig zijn." Ieder onderwerp wordt vervolgens gerefereerd aan de bijbehorende paragrafen van het Organon en desgewenst aan citaten van ons welbekende homeopaten of van Piet zelf. Opzet van het werkboek is de lezer aan het denken te zetten en met behulp van de aangedragen informatie een eigen inzicht te vormen. 'Niets is dogmatisch bedoeld' aldus Piet. 'De lezer moet zelf blijven nadenken: Aude Sapere!'

Titel:'Werboek Klassieke Homeopathie'
Auteur: Piet Guijt
Aantal pagina's: 150, A4-formaat